پل فردریک بایر درست در مقابل دفتر مرکزی شرکت داروسازی و چند ملیتی بایر آلمان در سائو پائولو برزیل قرار گرفته است. این پل پیاده و دوچرخه به سفارش بایر ساخته شده و روی کانال Guarapiranga در محل تلاقی با رودخانه Pinheiros قرار دارد. با اتصال دو سمت رودخانه، این پل مسیر دوچرخه سواری دو طرف رودخانه را گسترش داده و دسترسی به ایستگاه مترو را نیز برای دوچرخه سواران و رهگذران فراهم کرده است.

ایده ی اصلی این پل از نیلوفرهای آبی الهام گرفته و شامل دو سکوی گرد یا جزیره به قطر 5.4 متر است که با ستون های بتنی حمایت شده و در گوشه و کنار آن باغ های کوچکی قرار گرفته که گیاهان بومی در آنها کاشته شده اند. این گیاهان می توانند سالانه حدود 300 تن از انتشار دی اکسید کربن در جو بکاهند.

محور مرکزی این پل که دو جزیره را به هم متصل می کند قابلیت جابجایی داشته و به هنگام بازگشایی، مسیری به عرض 12 متر برای حرکت کشتی ها و قایق ها ایجاد می کند. طول کلی پل 90 متر بوده و عرشه ی اصلی آن از شبکه ی فلزی و تخته های چوبی ساخته شده؛ ضمن اینکه برای جداسازی ترافیک پیاده از دوچرخه سوار نیز متریال های مختلفی بکار رفته است. این پل با هزینه ی 5 میلیون دلاری ساخته شده و پیش بینی می شود که در منطقه ی شهری به 300 هزار نفر خدمات رسانی کند.

yrG3QbkFlYhSle48gR70dKTR15H5kMqBDmj49utI.jpeg

Hq6p26LnzUTm207ja2kgNuzIOSwjYn0WlGQtHd1j.jpeg

7bB1Bftn7lMjigdBCPAvnhiqnx8j8nLP9CzHfdwi.jpeg

ZHvPizETtuXePsaZTHkrWASKRj9A7hT5OS44SYSP.jpeg

TZ3YiIKNhp4Tc5rLoCrVjHmBAxB9HAmXpkbwfNbS.jpeg

ZTRyeCc0NLkjj2yGQXAnijwv8oRVy8adGEjtxLDs.jpeg

vPutQedOsyrUH689MRukEukAiuAzjHEyQe90zEtH.jpeg

glUeKF0nXvOGIciZJ87B2rc17sMPuRWdGyeKIZsU.jpeg

FeGsTXz3caGv6vsbkx9sEgb8UgmzvC0BRMiVVNnv.jpeg

o7HnLLSFfHq8dqJwCwcSTvA5S6fYbz95w3fAw5nA.jpeg

 

منبع:amusingplanet