نخستین کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی برگزار می‌شود

نخستین کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی برگزار می‌شود

خبرگزاری فارس: نخستین کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی برگزار می‌شود

نخستین کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی با مشارکت دانشگاه امام صادق(ع)، آذرماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، تبیین محوریت و مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی در عرصه بین‌المللی، تولید اندیشه و نظریه‌های قرآنی در عرصه علوم انسانی، زمینه‌سازی تحول در علوم انسانی بر اساس قرآن و تولید علوم انسانی قرآن، ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنی و استخراج آموزه‌های رهگشای آن در عرصه علوم انسانی، بکارگیری عالمانه آموزه‌ها و یافته‌های صائب علوم انسانی در فهم بهتر و جامع‌تر آموزه‌های قرآنی، بحث و بررسی هدفمند و با گستره بین‌المللی در سه  حوزه جایگاه علوم انسانی در قرآن، روش‌شناسی مطالعات علمی در قرآن و مبانی علوم انسانی در قرآن از جمله اهداف برگزاری نخستین کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی است.

این کنگره در محورهای علمی؛ مرجعیت علمی قرآن در حوزه علوم انسانی شامل: چیستی مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی، جایگاه علوم انسانی در قرآن، قرآن و پاسخگویی نیازهای انسان معاصر در حوزه علوم انسانی، راهکارهای قرآنی برای پاسخگویی به نیازهای علمی انسان، رابطه مرجعیت علمی قرآن با جهانی، جاودانگی و جامعیت قرآن  و قلمرو قرآن در ابعاد زندگی و علوم دنیوی و نقش قرآن در تحول و تطور علوم انسانی، قرآن و مبانی علوم انسانی شامل:  مبانی جهان شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، تفاوت‌های مبانی قرآنی علوم انسانی با مکاتب بشری، نقد مبانی علوم انسانی غربی از منظر قرآن و قرآن و اهداف علوم انسانی شامل: رابطه اهداف قرآن با اهداف علوم انسانی، تفاوت‌های اهداف علوم انسانی در قرآن و مکاتب بشری برگزار می‌شود.

نقش قرآن در جهت‌دهی به روش‌های علوم انسانی شامل: پرداخت قرآن به روش‌های مرسوم علوم انسانی، نوآوری‌های قرآن در حوزه روش‌های مطالعات علوم انسانی، روش‌شناسی مطالعات میان رشته‌ای قرآن و علوم شامل: مبانی روش برداشت علمی از قرآن، قواعد و ضوابط برداشت علمی از قرآن، شیوه‌های معتبر و غیرمعتبر در برداشت علمی از قرآن، نظریه‌پردازی‌های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی شامل: مبانی نظریه‌پردازی علمی بر اساس قرآن، شیوه‌های نظریه‌پردازی علمی بر اساس قرآن، ضوابط نظریه‌پردازی علمی بر اساس قرآن، پیامدهای نظریه‌پردازی علمی بر اساس قرآن، نمونه‌های نظریه‌پردازی علمی بر اساس قرآن، اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی شامل: پیشینه و سیر تطور اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی، ضوابط اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی، نمونه‌های اعجاز علمی در حوزه علوم انسانی، نقش قرآن در علوم انسانی تمدن اسلامی(در گذشته)، جریان‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و علوم انسانی از دیگر محورهای این کنگره است.

ریز موضوعات کنگره بین‌المللی قرآن و علوم انسانی شامل مرجعیت علمی قرآن در علوم انسانی(مبانی، اهداف و لوازم مرجعیت علمی قرآن، مرجعیت علمی قرآن در هر علم)، مبانی قرآنی علوم انسانی(مبانی هستی‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی و مبانی ارزش‌شناختی) و مبانی خاص قرآنی در علوم مختلف است.

علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت کنگره: quranolum.com/htpp، تلگرام کنگره: @auranolum مراجعه کنند و مقالات خود را به ایمیل کنگره: kongere.quran@chmail.ir ارسال کنند.

انتهای پیام/