ساخت قالب های چینی برای تولید میوه های عجیب!

یک شرکت چینی قالب های عجیبی برای پرورش میوه ساخته است. این قالب روی ریشه گیاهان در حال رشد قرار می گیرد و میوه و سبزیجات به آرامی داخل قالب را پر می کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل،  شرکت چینی Fruit Mould Co قالب های عجیب و جالبی برای پرورش میوه ساخته است.  

این شرکت در تولید  قالب های مخصوص  میوه و سبزیجات تخصص دارد  و می تواند میوه را به شکل های عجیب و غریبی پرورش دهد.  

برای این کار کافی است کشاورزان قالب را روی ریشه گیاهان در حال رشد قرار دهند و اجازه دهند میوه و سبزیجات به آرامی داخل قالب را پر کنند.