با حکم مدیرعامل خانه سینما

خسرو دهقان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمایی شد

خسرو دهقان به عنوان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دهقان نویسنده و منتقد پیشکسوت سینما طی حکمی از سوی مدیرعامل خانه سینما به عنوان دبیر هفتمین جشن کتاب سال سینمایی معرفی شد.

در متن این حکم آمده است:

«جناب آقای خسرو دهقان

خانه سینما به دانش و تجربه جنابعالی برای برگزاری جشن کتاب سال سینمایی نیاز دارد، لذا به موجب این حکم به عنوان دبیر هفتمین دوره این رویداد علمی و فرهنگی انتخاب می شوید.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما»

سال گذشته اکبر نبوی دبیر جشن کتاب سال سینمایی بود.