رکنا: دقایقی بعد از انتشار خبر نامساعد شدن حال استاد محمد رضا شجریان در سایت ها و کانال های تلگرامی که در ایران نیز باز نشر داده شد منابع آگاه اطلاع دادند که خوشبختانه این شایعه صحت ندارد و نوشته استاد ابتهاج نیست آرشیوی است.