رکنا: محمد علیزاده عکسی از خود به همراه دوستانش در اینستاگرامش منتشر کرد.