تمام گلهای رونالدو در فینال های مهم از 2004 تا 2017