امیرعبداللهیان:

برجام ثابت کرد نمی‌توان اندکی اعتماد کرد

دستیار رییس مجلس در امور بین‌الملل بااشاره به تجربه مذاکره با آمریکا در عراق نوشت، برجام ثابت کرد نمی توان اندکی اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین امیرعبداللهیان  دستیار رییس مجلس در امور بین‌الملل در توئیتر نوشت: ایران در مذاکره با آمریکا در عراق به کاخ سفید اعتماد نکرد، لذا بغداد را متحد استراتژیک خود ساخت. برجام ثابت کرد نمی توان اندکی اعتماد کرد.