رکنا: صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شد.
هنوز اطلاعات تکمیلی در این خصوص منتشر نشده است.