آیا عرفان می‌تواند وارد سیاست شود+پاسخ حجت‌الاسلام خسروپناه

آیا عرفان می‌تواند وارد سیاست شود+پاسخ حجت‌الاسلام خسروپناه

خبرگزاری فارس: آیا عرفان می‌تواند وارد سیاست شود+پاسخ حجت‌الاسلام خسروپناه

عارفی که وارد سیاست نشود عارف نیست، بلکه سالک در سفر اول و دوم است و بی‌شک ناقص است، امتیاز امام خمینی(ره) این بود که عرفان را وارد سیاست کرد و سفرهای چهارگانه را به نتیجه رساند.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه به سؤالاتی درباره ملاک‌های ورود عرفان به سیاست، نظر ابن سینا درباره وجود و رابطه تعبد و تعقل پاسخ داده است که در ادامه سؤالات و پاسخ آن‌ها را می‌خوانیم؛

*آیا می‌تواند عرفان وارد سیاست نشود؟

عرفان دارای چهار سفر است؛ اول: سیر از خلق به حق دوم: سیر از حق به حق سوم: سیر از حق به خلق اما بالحق چهارم: سیر از خلق به خلق بالحق، عارفان در سفر اول و دوم با خلق ارتباط ندارند و لذا با سیاست هم مرتبط نیستند، اما وقتی عارف وارد سفر سوم و مخصوصا سفر چهارم بشود باید وارد سیاست شود و نمی‌تواند نسبت به سیاست بی تفاوت باشد.

پس عارفی که وارد سیاست نشود عارف نیست، بلکه سالک در سفر اول و دوم است و بی‌شک ناقص است، امتیاز امام خمینی(ره) این بود که عرفان را وارد سیاست کرد و سفرهای چهارگانه را به نتیجه رساند.

 

*عرضی که ابن سینا می‌گوید درباره وجود که عارض بر ماهیت است، اگر مقولی نیست چه عرضی است؟

-عروض ذهنی مقصود است نه عروض.

 

*آیا تعبد در اسلام در مقابل تعقل است؟

-کسانی که تعبد در اسلام را مقابل تعقل قرار می‌دهند، گرفتار مغالطه تمثیل اسلام با مسیحیت شدند، چون این دو مقوله در مسیحیت در مقابل هم قرار دارند و انسان یا باید معرفت داشته باشد یا ایمان، این دیدگاه در مسیحیت متأثر از سفر پیدایش تورات بوده است، اما در اسلام تعبد به کلام خدا و رسول(ص) و ائمه(ع) مصداقی از تعقل به شمار می‌آید، چون عقل با اثبات وجود خدا و حقانیت قول نبی و امام نسبت به تعبد به آنها حکم می‌کند.

 

انتهای پیام/